Απόλλων: Με 4 βήματα-κλειδιά στηρίζει τους συνεργάτες της στην ασφάλιση επιχειρήσεων

Η ασφάλιση των σύγχρονων επιχειρήσεων αποτελεί απαιτητικό εγχείρημα, καθώς χρειάζεται εξειδίκευση και συνεχή πληροφόρηση. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρει η κάθε επιχείρηση, το σύνθετο νομικό πλαίσιο και η περιπλοκότητα στη λειτουργία της... Περισσότερα »

Απόλλων: Πώς αυξάνουμε τη διείσδυση των πωλήσεων από ομαδικά σε ατομικά συμβόλαια

Η ιδιωτική ασφάλιση ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και αξιοποιεί εργαλεία, που οδηγούν σε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Μέσα από την ανάπτυξη «έξυπνων» μοντέλων επιτυγχάνονται ταυτόχρονα τόσο η ολοκληρωμένη κάλυψη των ασφαλισμένων όσο και η... Περισσότερα »

Απόλλων: Φυτώριο Διαμεσολαβητών κατά το πρότυπο του MDRT

Ο διαμοιρασμός της γνώσης, η συνεχής επιμόρφωση και η αξιοποίηση εργαλείων της τεχνολογίας είναι κοινά στοιχεία στη φιλοσοφία του MDRT και της Απόλλων. Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία έχει δομήσει διαδικασίες... Περισσότερα »

Απόλλων: Αλλάζουμε το επιχειρηματικό μοντέλο του συνεργάτη ασφαλιστή

Η ασφαλιστική αγορά μεταβαίνει σταδιακά σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας με τον διαμεσολαβητή να έχει έναν διαφορετικό ρόλο  σε σχέση με το παρελθόν, που ωστόσο παραμένει καθοριστικός στις ασφαλιστικές εργασίες. Η Απόλλων... Περισσότερα »

Η Απόλλων δημιουργεί το forum “thinkers ahead”

Στη δυναμική του δικτύου της επενδύει η διοίκηση της Απόλλων προχωρώντας στη δημιουργία forum συνεργατών που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας. Η ομάδα “Apollon Thinkers Ahead” πραγματοποιεί συναντήσεις... Περισσότερα »

Νέα, Υψηλής αισθητικής Ιστοσελίδα για την Απόλλων ΑΕ

Σε ολική αναβάθμιση της Ψηφιακής της εικόνας προχώρησε η Απόλλων ΑΕ του Oμίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Τον μετασχηματισμό της Απόλλων σε Digital First εταιρεία σηματοδοτεί η νέα της ιστοσελίδα, με δύο πρωτότυπα μηνύματα... Περισσότερα »

To MDRT Case Study της Απόλλων

Ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής με όραμα, που έχει ολιστική θεώρηση της κοινωνίας και της ασφαλιστικής αγοράς και επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτισή του, ταυτίζεται απόλυτα με τη στρατηγική ανάπτυξης της Απόλλων. Αυτό... Περισσότερα »

Σε Πορεία Ανάπτυξης και το 2019 η Απόλλων Μεσίτες Ασφαλίσεων

Στην περαιτέρω ενίσχυση των συνεργατών του δικτύου της με δομές Agency επενδύει και το 2019 η εταιρεία Απόλλων. Η διοίκηση της εταιρείας, παρουσία του CEO του Ομίλου Επιχειρήσεων  Σαρακάκη, κ. Αλέξανδρου Δ.... Περισσότερα »

Με Μεσιτική και Πρακτορειακή εταιρεία η Απόλλων στηρίζει τους συνεργάτες της

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού τους για την ανάπτυξη και τη μετεξέλιξη των συνεργατών τους, ο Όμιλος Σαρακάκη και η διοίκηση της Απόλλων προχώρησαν στην αλλαγή της κατηγορίας διαμεσολάβησης από μεσιτική σε... Περισσότερα »

Απόλλων: Παρακολούθηση σεμιναρίου της ΕΕΔΕ για την «Εμπειρία Πελάτη-Συνεργάτη»

Η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί βασική αρχή στην πολιτική της Απόλλων, που ετησίως πραγματοποιεί κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και μέσω αναγνωρισμένων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό πρόσφατα το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας... Περισσότερα »