Πρόστιμο σε διαγνωστικό ιατρικό κέντρο για απώλεια δεδομένων από απεικονιστικό μηχάνημα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ανακοίνωσε απόφαση “  Επιβολής προστίμου για τη μη λήψη κατάλληλων τεχνικών οργανωτικών μέτρων” .Η υπόθεση αφορά διαγνωστικό ιατρικό κέντρο και την απώλεια δεδομένων από απεικονιστικό μηχάνημα.  Η περίληψη... Περισσότερα »

ΑΠΔ: Επιβολή προστίμου 20 εκατ. ευρώ στην Clearview AI που παρέχει λογισμικό αναγνώρισης προσώπου

Η Αρχή, με την υπ’ αριθ. 35/2022 Απόφαση (διαθέσιμη στο www.dpa.gr > “Πράξεις της Αρχής”), εξέτασε καταγγελία κατά της εταιρείας με την επωνυμία Clearview AI, Inc, η οποία υποβλήθηκε από την Αστική μη Κερδοσκοπική... Περισσότερα »

ΑΠΔ: Παράνομη η αποκάλυψη ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε άλλους παραλήπτες με ομαδικά e-mail

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων απηύθυνε επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας που απέστειλε ηλεκτρονική αλληλογραφία σε μεγάλο αριθμό παραληπτών, τοποθετώντας τα στοιχεία των παραληπτών στο πεδίο «Προς».  Όταν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθύνεται σε... Περισσότερα »

Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για την τηλεργασία

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της τηλεργασίας Σε συνέχεια της απόφασης 5/2020, με την οποία εκδόθηκαν Κατευθυντήριες Γραμμές αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού... Περισσότερα »

Αρχή Προστασίας Δεδομένων-Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασφαλισμένων από ασφαλιστική εταιρία

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων δημοσιοποίησε απόφασή της σχετικά με την καταγγελία ασφαλισμένου για ασφαλιστική εταιρία που του ζήτησε πρόσβαση  σε δεδομένα  του ΕΟΠΥΥ και το ιστορικό του φακέλου υγείας. Στην περίληψη της... Περισσότερα »

ΑΠΔΠΧ: Καταγγελία υποψήφιου ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρίας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής

Μία ενδιαφέρουσα σχετικά με την ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η υπόθεση έφτασε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελία του Α ότι η ΑΧΑ ασφαλιστική εταιρεία... Περισσότερα »

Πρόστιμο 150.000 ευρώ για προσωπικά δεδομένα από την αρχή προστασίας

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διακομιστή (server) χωρίς την απόδειξη τήρησης των αρχών των άρθρων 5 παρ. 1 και 6 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και κατά παράβαση της αρχής της ασφαλούς επεξεργασίας... Περισσότερα »

Επιβολή προστίμου 150.000 ευρώ σε εταιρία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για το GDPR

Η Αρχή, με αφορμή καταγγελία, διερεύνησε αυτεπαγγέλτως τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERSBUSINESSSOLUTIONS Α.Ε.» (PWC BS), σύμφωνα με την οποία οι ανωτέρω εξαναγκάσθηκαν στην παροχή... Περισσότερα »