Τα μεγέθη της ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Έρευνα για τα μεγέθη της ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων του 2021 με στοιχεία από 20 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της Ενωσης Ασφαλιστικών εταιριών (ΕΑΕΕ) με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν... Περισσότερα »

Τα μεγέθη της ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάζει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για τα  μεγέθη της ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων προκύπτει ότι  καταγράφηκαν 66.376 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2020, μέρος των οποίων παρέμεινε... Περισσότερα »