Ασπίς Πρόνοια: Προσωρινές διανομές σε δικαιούχους ασφαλίσματος από ασφαλίσεις ( γενικών κλάδων) κατά ζημιών

Από την εκκαθάριση της ασφαλιστικής εταιρίας Ασπίς Πρόνοιας ΑΕΑΖ εκδόθηκε στις 20/3/ 2024 η παρακάτω ανακοίνωση: Ανακοινώνεται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ότι από την 29η Μαρτίου... Περισσότερα »

Νέες καταβολές από την Β διανομή του κλάδου ζωής σε δικαιούχους της υπο εκκαθάριση C.V

Σε συνέχεια της από 01 Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL VALUE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη Β’ Διανομή του Κλάδου Ζωής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 15 Δεκεμβρίου δόθηκαν... Περισσότερα »

Άρειος Πάγος-Ο Ν. 4364/2016 εφαρμόζεται μόνο στις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες και όχι με έδρα χώρες της Ε.Ε

Σημαντική δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε οριστικά ότι στην ασφαλιστική εκκαθάριση δεν εφαρμόζεται ο Ν. 4364/2016 στις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες, με έδρα Κράτος της... Περισσότερα »

Δεν ισχύει η αναστολή ατομικών διώξεων για αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες (ΕΠΥ) που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση

Σημαντική δικαστική απόφαση που έχει σχέση με τις αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) και  την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4364/2016 για την ασφαλιστική εκκαθάριση. Συγκεκριμένα... Περισσότερα »