Άρειος Πάγος-Ο Ν. 4364/2016 εφαρμόζεται μόνο στις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες και όχι με έδρα χώρες της Ε.Ε

Σημαντική δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε οριστικά ότι στην ασφαλιστική εκκαθάριση δεν εφαρμόζεται ο Ν. 4364/2016 στις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες, με έδρα Κράτος της... Περισσότερα »

Δεν ισχύει η αναστολή ατομικών διώξεων για αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες (ΕΠΥ) που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση

Σημαντική δικαστική απόφαση που έχει σχέση με τις αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) και  την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4364/2016 για την ασφαλιστική εκκαθάριση. Συγκεκριμένα... Περισσότερα »