Τι σημαίνει ο όρος Open Insurance (ανοικτή ασφάλιση) και τι πρέπει να γνωρίζεις

Το Open Insurance αναφέρεται σε μια προσέγγιση στον τομέα των ασφαλίσεων που επιδιώκει τον ανοιχτό και διαφανή χειρισμό των ασφαλιστικών δεδομένων και των υπηρεσιών μεταξύ διαφόρων φορέων. Είναι μια έννοια που αντλεί... Περισσότερα »

Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης (ESAP) δεδομένων

Οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ευρώπη ζητούν κατάλληλη διακυβέρνηση, χρηματοδότηση, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και πεδίο εφαρμογής για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης δεδομένων. Ειδικότερα ενόψει των τριμερών συζητήσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ,... Περισσότερα »

Ικανοποίηση αλλά με ερωτηματικά και υποσημειώσεις από τους Ευρωπαίους ασφαλιστές για το νέο νόμο για τα δεδομένα ( data)

Ο νόμος δεδομένων είναι ευπρόσδεκτος, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να ξεκλειδωθεί η αξία στην οικονομία δεδομένων στην ΕΕ αναφέρει η  Insurance Europe σε απάντησή της σε διαβούλευση της EC σχετικά με... Περισσότερα »