Καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Δύναμις Ασφαλιστική στον Δημήτρη Χριστοδουλιά

Σε Έκτακτη Συνεδρίαση συνήλθε το Δ.Σ. της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. μετά την απώλεια του αείμνηστου Παύλου Γ. Καρακώστα O.B.E. που διετέλεσε Πρόεδρος από την ίδρυση της εταιρίας το 1977. Με ομόφωνη απόφαση των... Περισσότερα »

Δύναμις Ασφαλιστική: Η Αλληλεγγύη είναι Πολιτισμός

Με το σύνθημα η «Η Αλληλεγγύη είναι Πολιτισμός», εφάρμοσε η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική το Πλάνο Συνέχισης Επιχειρησιακής Λειτουργίας (Dynamis Business Continuity Plan – DBCP).  Το πλάνο τέθηκε σε λειτουργία άμεσα και περιλαμβάνει όλα τα... Περισσότερα »