Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων της IDD

To ΕΙΑΣ διοργανώνει επιμορφωτική Ημερίδα την Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019, 16:00-19:20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή και πεδία Εφαρμογής του Νόμου 4583/2018 Το νέο «τοπίο» στη διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Επιδράσεις στην οργάνωση... Περισσότερα »

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αυτοκίνητου και αξιολόγησης κινδύνου

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR INSURANCE AND RISK ASSESSMENT. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη, 16.00-19.20 από την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου · ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ α. Η Αγορά Ασφαλίσεων... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ: Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα

Οι εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων Δευτέρα και Τρίτη, 4 και 5 Φεβρουαρίου 2019, 16:00 – 19:20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ α. Το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συντάξεων · Δομή, Κίνδυνοι και προοπτικές β. Το... Περισσότερα »

Ευρωπαϊκή διάκριση για το ΕΙΑΣ από την EFICERT

Ισχυροποιείται και Αναβαθμίζεται Περαιτέρω η Συνεργασία των Δύο Οργανισμών Δηλωτική της υψηλής ποιότητας και επάρκειας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ήταν η τιμητική διάκριση που έλαβε από τον Ευρωπαϊκό... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ: Ανάπτυξης Μεθόδων Cross Selling καιUp Selling

Εκπαιδευτικό ΣεμινάριοΑνάπτυξης Μεθόδων Cross Selling καιUp Selling Μυστικά Επιτυχίας και Tips Τρίτη και Τετάρτη, 29 και 30 Ιανουαρίου 2019, 16:00 – 19:20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ · Οι έννοιες της Ολικής Ποιότητας και της... Περισσότερα »

EIAS Diploma In Insurance Science and Practice, EDI 2019

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις της Ασφαλιστικής Αγοράς μας και κατόπιν, της εντυπωσιακής ανταπόκρισης Στελεχών της στο αντίστοιχο Πρόγραμμα του προηγούμενου έτους 2018, πραγματοποιεί και αυτή τη Νέα... Περισσότερα »

Επίκαιρη εκπαιδευτική ημερίδα, περί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, επαναλαμβάνει την πάντοτε επίκαιρη εκπαιδευτική ημερίδα, περί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.),προς... Περισσότερα »

Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και κινδύνων ανάκλησης προϊόντος

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τετάρτη και Πέμπτη, 9 & 10 Ιανουαρίου 2019, 16.00-19.20 · ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ α. Εύρος και Ευκαιρίες Αγοράς β. Νομικό Πλαίσιο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων... Περισσότερα »

Η νέα εποχή και το μέλλον των φυσικών ή ανθρώπινων δικτύων πωλήσεων

Το Νέο Περιβάλλον, οι Προκλήσεις, οι Τάσεις, οι Προοπτικές, Κύριο θέμα της Ετήσιας Αναπτυξιακής Εκδήλωσης του Ε.Ι.Α.Σ. την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018, 13.00-16.30 Σε θεσμό της Ασφαλιστικής Αγοράς μας και, ειδικότερα, της... Περισσότερα »