Ετικέτες :ΕΙΑΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης κινδύνων και αποζημιώσεων  Γενικών Ασφαλίσεων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η οργάνωση των προηγούμενωνΕκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων…
Αγροτικές Ασφαλίσεις : Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές

Ο πρωτογενής τομέας και οι συνιστώσες του (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, …) αποτελούσαν ιστορικά, και εξακολουθούν να αποτελούν, σημαντικό μέρος της Ελληνικής Οικονομίας και,…
Σεμινάριο ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων

Οι εναλλακτικές και, κυρίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν «αιχμή» των νέων ενεργειακών τεχνολογιών και διαρκώς ενισχύουν τη συγκριτική θέση τους στη διεθνή και την…
ΕΙΑΣ : Φροντιστηριακό πρόγραμμα για τις εξετάσεις Επιπέδου Α στην Αθήνα

Το ΕΙΑΣ πραγματοποιεί από το 2002 φροντιστηριακά προγράμματα για τις εξετάσεις των υποψηφίων για όλες τις κατηγορίες διαμεσολαβητών, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Οι…
Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών EIAS DIPLOMA in INSURANCE, EDI 2018 του Ε.Ι.Α.Σ.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ. (EIAS DIPLOMA in INSURANCE, EDI 2018), αποτελεί ουσιαστικότατη και διαχρονική εκπαιδευτική συμβολή του Ινστιτούτου, στην περαιτέρω ισχυροποίηση…
Το Ε.Ι.Α.Σ βραβεύεται και τιμάται από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου (Α.Ι.Κ.)

Σημαντική και πολύ τιμητική ήταν η βράβευση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών από το ομόλογο του Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου…
Σεμινάριο Αντασφάλισης και Αντασφαλιστικής Τεχνικής από το ΕΙΑΣ

Η Αντασφάλιση και Αντασφαλιστική Τεχνική αποτελούν σημαντικότατους τομείς ενδιαφέροντος της Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Ασφαλιστικής Πρακτικής. Η σωστή άσκησή τους επιτρέπει στους Ασφαλιστές, στις…
Insurance English Εξειδικευμένη Ασφαλιστική Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα

Η Αγγλική γλώσσα αποτελεί τον πλέον σημαντικό «μοχλό» ανάπτυξης της διεθνούς επικοινωνίας μας και προάγει τις δυνατότητες μας να κινηθούμε αποτελεσματικά στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο…