Ετικέτες :ΕΙΑΣ

Εκπαιδευτική Ημερίδα Ασφαλίσεων Κληρονομιών και (Συν)ιδιοκτησιακών Μεριδίων Επιχειρήσεων και Περιουσίας

Οι εφαρμογές της Ασφάλισης είναι πολλές, πολυσχιδείς, ενδιαφέρουσες και εξαιρετικά χρηστικές. Είναι μάλιστα σε θέση να επιλύουν σημαντικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουμε στη…
INSURANCE ENGLISH: Εξειδικευμένη Ασφαλιστική Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα

Η Αγγλική γλώσσα αποτελεί τον πλέον σημαντικό «μοχλό» ανάπτυξης της διεθνούς επικοινωνίας μας και προάγει τις δυνατότητες μας να κινηθούμε αποτελεσματικά στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο…
Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ΤΟΜΕΑΣ Β΄, ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ · Β1. Ασφαλιστική Σύμβαση, Κλάδος Αστικής Ευθύνης, Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου,…
Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων

Η νέα Ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χρηματοοικονομικής Πιστοποίησης EFICERT,…
ΕΙΑΣ : Σεμινάριο Ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών Drones και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Οι μηχανές είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, ανέκαθεν και εντονότερα κατά τους τελευταίους δύο αιώνες, την έχουν βελτιώσει αφάνταστα και διευκολύνουν σημαντικά όλες…
Σεμινάριο ΕΙΑΣ : «Η Οδηγία IDD και οι Επιδράσεις της στην Ασφαλιστική Αγορά»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, επαναλαμβάνει την εξαιρετικά επίκαιρη επιμορφωτική ημερίδα, «Η Οδηγία IDD…
Σεμινάριο : Επιχειρηματικότητα και μάρκετινγκ στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Η ανάπτυξη των Ασφαλιστικών Εργασιών και των Πωλήσεών τους, πολύ περισσότερο σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας και κάμψης της αγοράς, προϋποθέτουν νέες επιχειρηματικές ιδέες και…
Σεμινάριο αποτελεσματικής διαχείρισης αιτιάσεων πελατών

Το Θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καθίσταται διαρκώς απαιτητικότερο και έχει ως κύρια στόχευσή του την άριστη…