Ετικέτες :ΕΙΑΣ

Σεμινάριο ΕΙΑΣ για τις ομαδικές ασφαλίσεις

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις αποτελούν σημαντικό και εξαιρετικά ενδιαφέροντα κλάδο πολυσχιδούς ασφαλιστικής δραστηριότητας, με απορρέοντα οφέλη τόσο υπέρ των επιχειρήσεων, όσο και υπέρ των εργαζομένων…
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο θεμελιωδών αρχών ασφάλισης και ασφαλιστικής τεχνικής

Οι τομείς στους οποίους εκτείνονται οι εφαρμογές του συστήματος Ιδιωτικής Ασφάλισης, είναι πολλοί, πολυσχιδείς και εξαιρετικά ενδιαφέροντες.
ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ και Πανεπιστημίου Πειραιώς σε Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
Ο Γιώργος Ρωμανιάς μιλά για Ασφαλιστικό και Συντάξεις, σε Επιμορφωτική Εκδήλωση του Ε.Ι.Α.Σ.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη αναμένεται να είναι η διάλεξη του κου Γιώργου Ρωμανιά την οποία διοργανώνει και φιλοξενεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ),…
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Αγροτικές ασφαλίσεις .Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές

Ο πρωτογενής τομέας και οι συνιστώσες του (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, …) αποτελούσαν ιστορικά, και εξακολουθούν να αποτελούν, σημαντικό μέρος της Ελληνικής Οικονομίας και,…
Σεμινάριο ειδικών ασφαλίσεων αυτοκινήτου και υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών, περιγράφει την αγορά Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, τα μεγέθη της και τις προοπτικές της, αναφέρεται λεπτομερώς σε…
Σεμινάριο :Ασφαλιστικά Προϊόντα Αποταμιευτικών & Επενδυτικών Χαρακτηριστικών Κυμαινόμενης Απόδοσης

Το νέο αυτό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) ωρών και όσοι επιθυμούν μπορούν τώρα να το παρακολουθήσουν και σε περιβάλλον webinar τις ακόλουθες…