Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2022 του Ε.Ι.Α.Σ.

Επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα αναπτύσσει διεξοδικά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Σχετική ανακοίνωση του ΕΙΑΣ αναφέρει: Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε ψηφιακό και φυσικό περιβάλλον, απευθυνόμενο σε... Περισσότερα »

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων, Τρίτη και Πέμπτη, 11 και 13 Οκτωβρίου 2022, 16:00 – 19:20, ανακοίνωσε το ΕΙΑΣ,σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν. Συγκεκριμένα αναφέρει τα παρακάτω:... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ- Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Με ανακοινωσή του το ΕΙΑΣ αναφέρεται στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Executive Diploma in Insurance Business Administration, το οποίο θα υλοποιήσει το Ινστιτούτο σε επιστημονική συνεργασία με το Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού... Περισσότερα »

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2022 του Ε.Ι.Α.Σ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ε.Ι.Α.Σ. το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2022 ανταποκρίνεται με επάρκεια στις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ανθρώπινου Δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς, και συγκεκριμένα: Επίκαιρου ενδιαφέροντος θεματικά αντικείμενα, που ισχυροποιούν ακόμη πιο... Περισσότερα »

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων υγείας και αξιολόγησης κινδύνων υγείας

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων υγείας και αξιολόγησης κινδύνων υγείας που συμπεριλαμβάνει τις Διεθνείς Τεχνικές Ασφάλισης και Αξιολόγησης Κινδύνων Επιδημιών και Πανδημιών, ανακοίνωσε το ΕΙΑΣ. Πιο συγκεκριμένα: EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE... Περισσότερα »

Σεμινάριο ασφαλιστικού σχεδιασμού κληρονομιών, περιουσιακών στοιχείων, φορολογικών υποχρεώσεων, μέσω ασφαλιστικών προϊόντων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλιστικού Σχεδιασμού Κληρονομιών, Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Διαχείρισης Φορολογικών Υποχρεώσεων, μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων, ανακοίνωσε το ΕΙΑΣ. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση είναι λίαν επίκαιρο, ως εκ της ανακοίνωσης των νέων... Περισσότερα »

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιουλίου 2022 του ΕΙΑΣ

Προάγει περαιτέρω την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς επισημαίνεται στην παρακάτω ανακοίνωση του ΕΙΑΣ: Επίκαιρου ενδιαφέροντος θεματικά αντικείμενα, που ισχυροποιούν ακόμη πιο πολύ την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας,... Περισσότερα »

Μνημόνιο εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ Ε.Σ.Α.Π.Ε. και Ε.Ι.Α.Σ.

Προς όφελος της τεχνογνωσίας της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, συνυπεγράφη την Τρίτη, 14 Ιουνίου, από τους εκπροσώπους των... Περισσότερα »

Εκπαιδευτικό σεμινάριο αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδυτικών προϊόντων ( Unit Linked) από το ΕΙΑΣ

Η οικονομική αβεβαιότητα αποτελεί και πάλι στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Η υπερδεκαετής οικονομική κρίση, η πανδημία που την ακολούθησε και εξελίσσεται ακόμη, οι αναταράξεις που προέκυψαν μεταξύ παγκόσμιας παραγωγής και ζήτησης αγαθών,... Περισσότερα »

Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων εμπορικών εκθέσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συνεδρίων

Ο εξελισσόμενος κατευνασμός της πανδημίας και η συνεχής μείωση των δεικτών επικινδυνότητάς της, επαναφέρουν βαθμιαία την κανονικότητα στον τρόπο ζωής μας και στην οικονομική δραστηριότητα της Χώρας μας. Σε αυτό το περιβάλλον... Περισσότερα »