Ετικέτες :ΕΙΑΣ

Σεμινάριο ΕΙΑΣ : «Η Οδηγία IDD και οι Επιδράσεις της στην Ασφαλιστική Αγορά»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, επαναλαμβάνει την εξαιρετικά επίκαιρη επιμορφωτική ημερίδα, «Η Οδηγία IDD…
Σεμινάριο : Επιχειρηματικότητα και μάρκετινγκ στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Η ανάπτυξη των Ασφαλιστικών Εργασιών και των Πωλήσεών τους, πολύ περισσότερο σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας και κάμψης της αγοράς, προϋποθέτουν νέες επιχειρηματικές ιδέες και…
Σεμινάριο αποτελεσματικής διαχείρισης αιτιάσεων πελατών

Το Θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καθίσταται διαρκώς απαιτητικότερο και έχει ως κύρια στόχευσή του την άριστη…
Σεμινάριο Ασφαλίσεων κατά κινδύνων Φυσικών Καταστροφών και Καιρικών Φαινομένων

Η ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα αντιμετωπίζεται συνήθως ως μία κάλυψη, απλώς συμπληρωματική της πυρκαγιάς. Ολόκληρος ο πλανήτης, όμως, πλέον…
Εφαρμογές Επιχειρηματικότητας και Marketing στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Η ανάπτυξη των Ασφαλιστικών Εργασιών και των Πωλήσεών τους, πολύ περισσότερο σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας και κάμψης της αγοράς, προϋποθέτουν νέες επιχειρηματικές ιδέες και…
Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Customer Service and Relationship Management

Εξαιρετικά πρωτοποριακή είναι η νέα ακαδημαϊκή συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Customer Service…
Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Ασφαλίσεις απώλειας κερδών και διακοπής εργασιών επιχειρήσεων

Εξαιρετικά Ενδιαφέρον Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ & ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτέρα 25 & Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, 16:00 – 19:20 Το σημαντικό…
Επαγγελματική κατάρτιση πραγματογνωμόνων, εκτιμητών, διακανονιστών ζημιών αυτοκινήτου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT Δευτέρα 18, Τρίτη 19,…