Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Απριλίου 2022 του Ε.Ι.Α.Σ

Ενδιαφέρει πολύ Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές από κοινού Επίκαιρη και ενδιαφέρουσα θεματολογία χαρακτηρίζει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απριλίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον σύγχρονης... Περισσότερα »

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το ΕΙΑΣ

Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου, Γεωθερμικών Μονάδων και Υδροηλεκτρικών Σταθμών EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RENEWABLE ENERGY RISK AND INSURANCE  Πλέον του παγκόσμιου ενδιαφέροντος αισθητής μείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα στην... Περισσότερα »

Πλουραλισμός θεμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαρτίου 2022 του Ε.Ι.Α.Σ.

Περιεκτικό και ενδιαφέρον είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαρτίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται καίρια και επίκαιρα θέματα που προάγουν περαιτέρω την τεχνογνωσία των διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών... Περισσότερα »

Νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ., EIAS DIPLOMA IN INSURANCE Science and Operations, EDI 2022

Εξαιρετικά Αναβαθμισμένο, Σύγχρονο και Καινοτομικό Εξαιρετικά αναβαθμισμένο, σύγχρονο και καινοτομικό είναι το νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, EDI 2022. Το... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ: Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Σε τριάντα (30) δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να ανέλθουν οι επενδύσεις σε Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Χώρα μας, κατά τα επόμενα δέκα (10) χρόνια!  Έτσι,οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναδεικνύονται σε... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και ασφαλίσεων αστικής ευθύνης αυτοκινήτου

Οι Υπηρεσίες του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμες, αναγκαίες και προς όφελος ειδικών τομέων ενδιαφέροντος της ασφάλισης οδηγών και ιδιοκτητών Αυτοκινήτου. Ως υποχρεωτικές επί των εν λόγω τομέων ενδιαφέροντος, οι Υπηρεσίες... Περισσότερα »

Πολυθεματικού ενδιαφέροντος και επίκαιρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2022 του ΕΙΑΣ

Επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα αναπτύσσει διεξοδικά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όσο και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της... Περισσότερα »

Το νέο ετήσιο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών του ΕΙΑΣ

Εξαιρετικά αναβαθμισμένο, σύγχρονο και καινοτομικό είναι το νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, EDI 2022.  Το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικότατη και διαχρονική εκπαιδευτική συμβολή του... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ-Πολυθεματικό, επίκαιρο και ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιανουαρίου 2022

Πολυθεματικό, επίκαιρο και ενδιαφέρον είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και φυσικής τάξης, με την εφαρμογή των... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance, έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς... Περισσότερα »