Σεμινάριο συστήματος Φιλικού διακανονισμού από το ΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.Θεσμικό Πλαίσιο, Οργάνωση, Λειτουργία, Πρωτόκολλα Διαδικασιών Δευτέρα και Τετάρτη, 13 και 15 Ιανουαρίου 2020, 16:00 – 19:20 Το νέο αυτό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, παρουσιάζει... Περισσότερα »

Σεμινάριο:Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών        Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Ιανουαρίου 2020, 16:00 – 19:20   Τα τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, και η εισαγωγή ή η αξιοποίηση... Περισσότερα »

ΠΣΣΑΣ: Συνεχίζεται με επιτυχία το «DIPLOMA IN SALES MANAGEMENT AND SALES FORCE MANAGEMENT»

 Συνεχίζεται με επιτυχία το «DIPLOMA IN SALES MANAGEMENT AND SALES FORCE MANAGEMENT», ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, συνολικής διάρκειας 40 εκπαιδευτικών ωρών (10 συνεδρίες), υπό την αιγίδα του Π.Σ.Σ.Α.Σ.,... Περισσότερα »

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Time Management

Ο χρόνος και η αξιοποίησή του,παράγοντες απόδοσης της εργασίας μας και ισορροπίας της ζωής μας Τρίτη και Πέμπτη, 3 και 5 Δεκεμβρίου 2019, 16:00–19:20  Ο χρόνος μας και ο τρόπος διαχείρισής του,... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ:Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών Καταστημάτων και βιοτεχνιών

Οι βιοτεχνίες και οι μονάδες λιανικού εμπορίου αποτελούν τον «κορμό» της οικονομίας της χώρας μας. Είναι πολυάριθμες και προσφέρουν σημαντική ασφαλιστέα «ύλη». Τα περιουσιακά τους στοιχεία, ο μηχανολογικός και τεχνολογικός εξοπλισμός τους,... Περισσότερα »

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης από το ΕΙΑΣ

Η ευρύτατη ευαισθησία έναντι του περιβάλλοντος και των κινδύνων που το απειλούν, ευρίσκεται  πολύ υψηλά στην agenda όλων και αποτελεί πλέον επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νομοθεσίας, της κοινωνίας μας, της οικονομίας και... Περισσότερα »

Εκπαιδευτική Συνεργασία ΕΙΑΣ με HFPA

Αξιοσημείωτη  εκπαιδευτική Συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος, υπέρ των Μελών της και προς Όφελος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης  Έμπρακτο και διαχρονικά έντονο είναι το ενδιαφέρον... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ειδικών ασφαλίσεων αυτοκινήτου και υπηρεσιών γραφείου διεθνούς ασφάλισης

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ειδικών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, περιγράφει την αγορά Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, τα μεγέθη της και τις προοπτικές της, αναφέρεται λεπτομερώς σε ειδικούς... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ: Νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης

Τα νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, όπως προαναφέρονται, διευκολύνουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μας, αλλά και διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που έχουν υποχρεώσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής... Περισσότερα »

ΠΣΣΑΣ: Ξεκίνησε με επιτυχία το «DIPLOMA IN SALES MANAGEMENT AND SALES FORCE MANAGEMENT»

Την Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019, ξεκίνησε με επιτυχία το «DIPLOMA IN SALES MANAGEMENT AND SALES FORCE MANAGEMENT», ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, συνολικής διάρκειας 40 εκπαιδευτικών ωρών, υπό την... Περισσότερα »