Καταβολές Β διανομής σε δικαιούχους της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής COMMERCIAL VALUE

Η εκκαθάριση της ασφαλιστικής εταιρίας COMMERCIAL VALUE AAE εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση : Σε συνέχεια της από 01 Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL VALUE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση... Περισσότερα »

Εντολές καταβολής σε 317 δικαιούχους συμβολαίων από την υπό εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια

Από την εκκαθάριση της ασφαλιστικής εταιρίας Ασπίς Πρόνοια ανακοινώθηκαν οι παρακάτω προκαταβολές προσωρινής διανομής από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ζωής και συγκεκριμένα: Σε συνέχεια της από 01/02/2021 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της... Περισσότερα »

Νέες καταβολές σε δικαιούχους ασφαλισμένους από την εκκαθάριση της Commercial Value

Από την ασφαλιστική εταιρία υπό εκκαθάριση Commercial Value έγινε η παρακάτω ανακοίνωση καταβολών σε πρώην ασφαλισμένους της και συγκεκριμένα: Σε συνέχεια της από 01 Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL... Περισσότερα »

Νέες καταβολές σε δικαιούχους ασφάλειας ζωής της Ασπίς Πρόνοια, συνολικού ύψους 1,6 εκατ ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ Σε συνέχεια των ανακοινώσεων σχετικά με την Προσωρινή Διανομή ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων... Περισσότερα »

Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί για την πώληση ακινήτων υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση  ασφαλιστικών εταιριών INTERNATIONAL LIFE, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ έχει ανακοινώσει τους παρακάτω πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την πώληση ακινήτων τους ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ... Περισσότερα »

Εκκαθάριση LE MONDE AAE: Διανομή ασφαλίσματος από ασφαλίσεις κατά ζημιών

Σε συνέχεια της από 07 Φεβρουαρίου 2022 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της LE MONDE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση προσωρινών διανομών δικαιούχων ασφαλίσματος από ασφαλίσεις κατά ζημιών, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 24 Μαΐου δόθηκαν... Περισσότερα »

Καταβολές σε 215 συμβόλαια της Ασπίς Πρόνοια από την εκκαθάριση

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων σχετικά με την Προσωρινή Διανομή ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της υπό ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις... Περισσότερα »

Καταβολές προσωρινής διανομής σε 589 συμβόλαια της Commercial Value

Σε συνέχεια της από 01 Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL VALUE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη Β’ Διανομή, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 4 Μαΐου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις... Περισσότερα »

Διορίστηκε εκκαθαριστής στην Liberty Life Insurance

Διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εταιρείας Liberty Life Insurance Public Company Ltd Διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εταιρείας Liberty Life Insurance Public Company Ltd Mε βάση τις διατάξεις του άρθρου 320(1) των... Περισσότερα »

Διαγωνισμοί πώλησης ακινήτων ασφαλιστικών εταιριών σε εκκαθάριση

Προκηρύξεις πλειοδοτικών διαγωνισμών πώλησης με ακίνητα των ασφαλιστικών εταιριών σε εκκαθάριση, Ασπίς Πρόνοια , Commercial Value και International Life : ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»... Περισσότερα »