Ετικέτες :Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης κινδύνων και αποζημιώσεων  Γενικών Ασφαλίσεων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η οργάνωση των προηγούμενωνΕκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων…
Αγροτικές Ασφαλίσεις : Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές

Ο πρωτογενής τομέας και οι συνιστώσες του (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, …) αποτελούσαν ιστορικά, και εξακολουθούν να αποτελούν, σημαντικό μέρος της Ελληνικής Οικονομίας και,…
Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών EIAS DIPLOMA in INSURANCE, EDI 2018 του Ε.Ι.Α.Σ.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ. (EIAS DIPLOMA in INSURANCE, EDI 2018), αποτελεί ουσιαστικότατη και διαχρονική εκπαιδευτική συμβολή του Ινστιτούτου, στην περαιτέρω ισχυροποίηση…
Δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής με την υποστήριξη  της Eurolife ERB

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο ενημερωτικό σεμινάριο ενόψει του διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής, έρευνας και καινοτομίας FIRST® LEGO® League στην Αθήνα Για την Eurolife ERB η στήριξη…
ΕΙΑΣ: Σεμινάρια επανεκπαίδευσης -επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Τομέας Β, Θεσμικά Θέματα Ασφαλιστικής Αγοράς Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις, Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, 12:00 – 18:00 Τομέας Γ, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Πωλήσεων Σύγχρονες…
Ευρωπαϊκή Πίστη: Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών «Executive Sales Insurance Program»

Η Ευρωπαϊκή Πίστη και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοίνωσαν πρόσφατα τη δημιουργία του «Executive Sales Insurance Program», του μοναδικού στον Ασφαλιστικό…