Νέα αξιόλογη σειρά επιστημονικών σεμιναρίων από το ΕΙΑΣ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καίριας σημασίας θέματα Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων, Πωλήσεων, Marketing και Ανάπτυξης Πελατολογίων και Ασφαλιστικών Εργασιών, αναπτύσσουν τα νέα Επιστημονικά Σεμινάρια που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών σε συνεργασία του... Περισσότερα »

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών παρουσιάζει το νέο ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, σε μία περίοδο κατά την οποία οι γνώσεις και οι... Περισσότερα »

Ξεκινά το Diploma in Business Administration του ΕΙΑΣ με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ξεκινά το νέο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένων Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION, που το ΕΙΑΣ προσφέρει στα ενδιαφερόμενα Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας, στο πλαίσιο της ευρείας επιστημονικής και... Περισσότερα »

EIAS Certified Specialist in Health Insurance & Medical Underwriting

Είναι πλέον μια δεκαετία, κατά την οποία η οικονομία της Χώρας μας ευρίσκεται σε οξεία ύφεση. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν έχει υποχωρήσει αισθητά, οι δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης έχουν αυξηθεί δραματικά και... Περισσότερα »

To IFAacademy καλύτερη Ελληνική Startup στην κατηγορία Educational Technology

TO IFAacademy κέρδισε την πρώτη θέση ως η καλύτερη startup στον πανελλήνιο διαγωνισμό που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – ΙΝΑΝΕΠ στην κατηγορία EDTECH- Educational Technology. Ο διαγωνισμός γίνεται στα πλαίσια του... Περισσότερα »

IFAAcademy: Πώς μπορούμε να αναβαθμιστούμε στον σύγχρονο “Insurable Risk Manager” – Ψηφιακή Συνάντηση

Το IFAAcademy θα παρουσιάσει τη βραβευμένη μεθοδολογία βασισμένη στο πρώτο υπερσύγχρονο λογισμικό ανάλυσης αναγκών και διαχείρισης κινδύνων. Το εξειδικευμένο Certificate για Ασφαλιστικούς Συμβούλους “IRMA – Individual Risk Manager Architect” θα παρουσιαστεί την... Περισσότερα »

Σημαντική εκπαιδευτική συνεργασία ΕΙΑΣ και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επικαιροποιείται και ενδυναμώνεται περαιτέρω η εκπαιδευτική συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εκφράζεται στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένων Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION.... Περισσότερα »

Σε πλήρη εφαρμογή το εκπαιδευτικό πλάνο της Brokers Union

Η BROKERS UNION με γνώμονα την αρχή ότι η εκπαίδευση, η μεθοδική εργασία και τα κατάλληλα “εργαλεία” marketing είναι τα θεμελιώδη στοιχεία για την ανάπτυξη πωλήσεων, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την εφαρμογή... Περισσότερα »

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης κινδύνων και αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η οργάνωση των προηγούμενωνΕκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων & Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, EIAS Certified Specialist in... Περισσότερα »

Αγροτικές Ασφαλίσεις : Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές

Ο πρωτογενής τομέας και οι συνιστώσες του (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, …) αποτελούσαν ιστορικά, και εξακολουθούν να αποτελούν, σημαντικό μέρος της Ελληνικής Οικονομίας και, επίσης, στρατηγικού ενδιαφέροντος παράγοντα της μελλοντικής ανάπτυξής της.... Περισσότερα »