Ετικέτες :Ελλάδος

[ΤτΕ]Ανταποκρίνονται πλήρως στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας οι ασφαλιστικές

Στο 1,73 δισεκ. ευρώ η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR), στα 2,72 δισεκ. Ευρώ τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια [Πλήρες κείμενο των βασικών σημείων της έκθεσης]
Ένα βήμα πριν το επίσημο «λουκέτο» η International Life. Τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις

Τελευταία ημέρα σήμερα της ισχύς της τελευταίας απόφασης της ΕΠΑΘ, για αναστολή πληρωμών από τις δύο ασφαλιστικές εταιρίες ζωής και ζημιών της International Life
Πως μπορεί να παρέμβει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΔΕΙΑ) σε διαφορές σχετικά με αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες

Εποπτικός είναι ο ρόλος της Τράπεζας σε θέματα λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών και δεν επεμβαίνει για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης…