ΤτΕ- Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2022 για πιστοποίηση στη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Ανακοινώνεται ότι, το έτος 2022, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:... Περισσότερα »

Ανακοινώθηκαν οι κατάλογοι υποψηφίων για πιστοποίηση ασφαλιστών στην Αθήνα στις εξετάσεις Νοεμβρίου

ΤτΕ- υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων της 27ης & 28ης Νοεμβρίου 2021 στην Αθήνα Κατάλογος υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών... Περισσότερα »

ΤτΕ- Πίνακες επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης ασφαλιστών (Οκτωβρίου 2021) στη Θεσσαλονίκη

Πίνακες επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη Οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών,... Περισσότερα »

Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστών στη Θεσσαλονίκη

Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων της 23ης & 24ης Οκτωβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη Κατάλογος υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών... Περισσότερα »

Εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο

Διενέργεια εξετάσεων στις 18 & 19.12.2021, στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων Διενέργεια εξετάσεων 18 & 19.12.2021 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού... Περισσότερα »

Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες των εξετάσεων πιστοποίησης ασφαλιστών στην Αθήνα

Πίνακες επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα. Οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, στους επιτυχόντες... Περισσότερα »

Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστών της 25ης & 26ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα

Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων της 25ης & 26ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα Κατάλογος υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών... Περισσότερα »

ΤτΕ- Εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην Αθήνα

Διενέργεια εξετάσεων στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2021, στην Αθήνα για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων Διενέργεια εξετάσεων 27 & 28.11.2021 στην Αθήνα για την πιστοποίηση επαγγελματικών... Περισσότερα »

Οι επιτυχόντες ασφαλιστές στις εξετάσεις πιστοποίησης της ΤτΕ στη Θεσσαλονίκη

Πίνακες επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων της 3ης και 4ης Ιουλίου 2021 στη Θεσσαλονίκη Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 3ης Ιουλίου 2021... Περισσότερα »

Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστών τις 26ης και 27ης Ιουνίου 2021 στην Αθήνα

Πίνακες επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων της 26ης και 27ης Ιουνίου 2021 στην Αθήνα Οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών,... Περισσότερα »