ΕΡΓΟΒΑΣ Α.Ε. Πρακτόρευση Ασφαλειών- Gold Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2015

Σχέσεις Εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες Η ΕΡΓΟΒΑΣ ΑΕ Πρακτόρευση Ασφαλειών ξεκίνησε το 2008 με όραμα να προσφέρει στην Ασφαλιστική Αγορά ανωτέρου επιπέδου υπηρεσίες, τόσο μέσω απευθείας πωλήσεων (B2C), όσο και μέσω... Περισσότερα »