Στα ΚΕΠ η αίτηση χορήγησης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης   Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ. Η σχετική απόφαση  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και μεταξύ άλλων αναφέρει: ... Περισσότερα »