Στα “κάγκελα” οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές με τους νέους κανόνες για τους ιδιώτες επενδυτές που προωθεί η Ε.Ε

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιριών της Ευρώπης ( Insurance Europe) προκάλεσαν οι νέοι κανόνες για την προστασία των ιδιωτών επενδυτών που παρουσίασε στις 24 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ... Περισσότερα »

Στους νέους κανόνες για την προστασία των ιδιωτών επενδυτών στην ΕΕ και τα επενδυτικά -ασφαλιστικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 24 Μαΐου 2023 δέσμη μέτρων για τις λιανικές επενδύσεις, η οποία θέτει τα συμφέροντα των καταναλωτών και των καταναλωτριών στο επίκεντρο των λιανικών επενδύσεων. Στόχος είναι να... Περισσότερα »

Συνολική επανεξέταση των κανόνων Solvency II αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλιση: ενθάρρυνση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να επενδύσουν στο μέλλον της Ευρώπης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε συνολική επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τις ασφαλίσεις... Περισσότερα »