Μνημόνια συμφωνίας με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της ασφάλισης και των συντάξεων

Στις 5 Μαρτίου 2019, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και όλες οι εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλισης συμφώνησαν μνημόνια... Περισσότερα »