Ετικέτες :ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Κλιμάκια της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πραγματοποίησαν ελέγχους κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 2012 και συγκεκριμένα από 21/6-30/9/2012 στοχεύοντας τις εποχιακές επιχειρήσεις σε όλους τους…

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πλήθος των συνταξιούχων που προσήλθαν για φυσική καταγραφή, είτε στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε στα πιστωτικά…