Μειωμένες οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιριών τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο του 2020, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 6,0% από 4,0% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 3.713 εκατ.... Περισσότερα »

Μείωση των τραπεζικών καταθέσεων των ασφαλιστικών εταιριών τον Μάρτιο

Το Μάρτιο του 2020, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 0,7% από -1,0% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 3.784 εκατ.... Περισσότερα »

Πως κινήθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιριών τον Δεκέμβριο 2019

Το Δεκέμβριο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε -1,2% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 799 εκατ.... Περισσότερα »

Αύξηση των καταθέσεων των Ασφαλιστικών Εταιριών τον Οκτώβριο του 2019

Τον Οκτώβριο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε -0,8% από -0,9% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 474 εκατ.... Περισσότερα »

Μειώθηκαν κατά 168 εκατ. Ευρώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιριών τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε -0,7% από -0,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 555 εκατ.... Περισσότερα »

Κατά 708 εκατ. Ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιριών τον Ιούλιο του 2019

Τον Ιούλιο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε -0,4% από -0,3% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 908 εκατ.... Περισσότερα »

Μειώθηκαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιριών τον Ιούνιο του 2019

Τον Ιούνιο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε -0,3% από 0,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 171 εκατ.... Περισσότερα »

Αύξηση των καταθέσεων των ασφαλιστικών εταιριών τον Απρίλιο μετά την μείωση που είχαν τον Μάρτιο

Τον Απρίλιο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας ήταν μηδενικός από -0,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 92 εκατ. ευρώ,... Περισσότερα »

Μειώθηκαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιριών το Μάρτιο του 2019

Το Μάρτιο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε σε -0,5% από -1,2% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 601 εκατ. ευρώ,... Περισσότερα »

Αυξήθηκαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιριών τον Φεβρουάριο

Το Φεβρουάριο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε σε -1,2% από -1,4% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 692 εκατ. ευρώ,... Περισσότερα »