Πρόγραμμα εξωνοσοκομειακών καλύψεων ΜΙΝΕΤΤΑ AID PLUS

Το πρόγραμμα εξωνοσοκομειακών καλύψεων ΜΙΝΕΤΤΑ AID PLUS, διατίθεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας, παρέχοντας ουσιαστικές καλύψεις.  Μάθετε περισσότερα: https://bit.ly/37Q97Ny  Περισσότερα »