Πετυχημένο το 2020 για την ICAP, με βελτίωση των Οικονομικών της Αποτελεσμάτων

Ικανοποίηση δημιουργεί στην ICAP, το γεγονός ότι παρά τις ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις λόγο κορωνοϊού, ουσιαστική βελτίωση σημείωσαν τα οικονομικά της μεγέθη για το 2020. Επίσης αυξήθηκαν τα μερίδια αγοράς στους περισσότερους κλάδους που δραστηριοποιείται. Τα... Περισσότερα »

Έρευνα ICAP: Αξιόλογη αύξηση κύκλου εργασιών και διεύρυνση κερδοφορίας για τις εταιρίες στην Ελλάδα το 2017

Η ΙCAP, στo πλαίσιo της στήριξης που παρέχει στο Υγιές Επιχειρείν, εκδίδει, για πέμπτη χρονιά φέτος την πρωτοπόρα έκδοση «H Ελλάδα σε Αριθμούς» η οποία, παρουσιάζει τα οικονομικά μεγέθη και τα χρηματοοικονομικά... Περισσότερα »