“Εκτίναξη” των κερδών της Interlife το 2017 και δείκτης φερεγγυότητας ( SCR) στο 140,27%

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας πραγματοποιήθηκε στις 4/6/18 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στο Κτήμα Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία ανακοίνωσε... Περισσότερα »

To 5,2% της ασφαλιστικής αγοράς κατέχει η Generali, με αύξηση παραγωγής 8,9%

Υγιής δύναμη η Generali στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.Ετήσια έκθεση φερεγγυότητας και οικονομικών αποτελεσμάτων 2017 Το 2017 η Generali Hellas ξεπέρασε όλους τους στόχους που είχε θέσει επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα, σταθερά πάνω... Περισσότερα »

Αύξηση μεγεθών και δεικτών φερεγγυότητας το 2017 για την NP Ασφαλιστική

Το 2017 ολοκληρώθηκε για την NP Ασφαλιστική με πολύ θετικά οικονομικά και παραγωγικά αποτελέσματα , ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την θετική πορεία και την δυναμική της εταιρείας. Συγκεκριμένα, για το 2017 η NP... Περισσότερα »

Όμιλος Αllianz: Αύξηση των καθαρών εσόδων στους μετόχους κατά 1,9%

Τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2018 έθεσαν τον Όμιλο Allianz σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους στόχους επιδόσεων του 2018 Τα καθαρά έσοδα που οφείλονται στους μετόχους αυξήθηκαν σε 1,9... Περισσότερα »

Ισχυροποιεί τη θέση της η Δύναμις Ασφαλιστική, με αύξηση κερδών, επενδύσεις και φερεγγυότητα

Tην ανοδική της πορεία συνέχισε και το 2017 η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, με ενίσχυση της παραγωγής της, αυξημένη κερδοφορία, φερεγγυότητα, επάρκεια προϊόντων και στρατηγικό σχεδιασμό για τη διεύρυνση των εργασιών της και την... Περισσότερα »

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Αποτελέσματα 12μηνου 2017

Σε ενοποιημένη βάση, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου έχουν ως εξής: Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε ευρώ 169,2 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 1 %. Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και... Περισσότερα »

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών, για πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλιση

Κέρδη προ φόρων στα 22,8 εκ. ευρώ ,αύξηση της καθαρής θέσης κατά 21,4% στα 115,4 εκ. ευρώ και μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα στα 183,6 εκ. ευρώ για το 2017, ανακοίνωσε σήμερα... Περισσότερα »

Κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις από το δεύτερο σε μερίδια παίκτη της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα

Μερίδιο 12% στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα κατέχει ο όμιλος Εurolife ERB γεγονός που τον κατατάσσει στη δεύτερη θέση της αγοράς και σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, που δημοσιοποίησε σήμερα,... Περισσότερα »

Υψηλή Φερεγγυότητα των εταιρειών Ζωής (185%) και Γενικών Ασφαλίσεων (173%) της Interamerican

Λειτουργική κερδοφορία προ φόρων 27,9 εκατ. ευρώ για την INTERAMERICAN, κατά το 2017. 347,2 εκατ. ευρώ τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Υψηλή Φερεγγυότητα των εταιρειών Ζωής (185%) και Γενικών Ασφαλίσεων (173%) Σε σταθερή... Περισσότερα »

Ηγέτης στην ασφάλιση η Εθνική Ασφαλιστική, με 15,47% συνολικό μερίδιο στην αγορά

Το 2017, η Εθνική Ασφαλιστική συνέχισε να κατέχει την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά υπερβαίνοντας τους στόχους της και επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και εντυπωσιακά παραγωγικά αποτελέσματα. Το συνολικό μερίδιο αγοράς... Περισσότερα »