Περισσότερες επιλογές αποταμίευσης για τη συνταξιοδότηση με το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)

Ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τις 22 Μαρτίου 2022 ο κανονισμός για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), ο οποίος εγκρίθηκε το 2019. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για ένα νέο εθελοντικό σύστημα σε... Περισσότερα »

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ανάγκη αποταμίευσης για συνταξιοδότηση

Μια ομάδα εννέα ευρωπαϊκών ενώσεων ανακοίνωσε την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Συνταξιοδότησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 29ης Νοεμβρίου 2021.  Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να παρέχει... Περισσότερα »

EIOPA- Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εποπτική αναφορά για το πανευρωπαϊκό προϊόν προσωπικής σύνταξης (PEPP)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων δημοσίευσε  τις Οδηγίες για την εποπτική αναφορά σχετικά με το Πανευρωπαϊκό Προϊόν Προσωπικών Συντάξεων (PEPP) για να εξασφαλίσει την κοινή, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των... Περισσότερα »

Έρευνα της ΕΙΟΡΑ σχετικά με τα Παν-Eυρωπαϊκά Προσωπικά Συνταξιοδοτικά Προϊόντα (PEPP)

H Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – ΕΙΟΡΑ) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product... Περισσότερα »

Ζαββός: Από το 2022 το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) για διάθεση από τις ασφαλιστικές εταιρίες

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός, μιλώντας χθες σε συνέδριο της  Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) αναφερόμενος  στον τρίτο πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης, είπε  ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών... Περισσότερα »

Αυτός είναι ο επίσημος κανονισμός για το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν ( PEPP)

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/1238 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (PEPP) (Κείμενο που παρουσιάζει... Περισσότερα »