Ετικέτες :Πληρωμή

ΕΦΚΑ: Άρχισε η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων Μαρτίου 2018 και των  εκκαθαριστικών του 2017

Άρχισε η σταδιακή ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ με τις εισφορές του Μαρτίου 2018 στα οποία θα περιλαμβάνονται και τα εκκαθαριστικά του 2017 για…
Αναδρομική επιστροφή εισφορών ΑΚΑΓΕ και υπολογισμός στα καταβαλλόμενα ποσά, για τις επικουρικές συντάξεις

Με την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων του μηνός Μαΐου (Πέμπτη 3 Μαΐου 2018) και εφεξής, η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011 υπέρ…
Παράταση στη πληρωμή των εισφορών ΕΦΚΑ του μηνός Μαρτίου 2018, λόγω εκκαθάρισης

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2017 για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους είναι σε εξέλιξη και αναμένεται η ανάρτηση των…
Διεύρυνση των τρόπων ηλεκτρονικής πληρωμής ασφαλίστρων από την Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους της, ανακοινώνει τη δημιουργία της νέας υπηρεσίας ενεργοποίησης πάγιας εντολής…