Εγκύκλιος e-EΦΚΑ : Προσωρινή σύνταξη. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020

Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ αναφέρεται στο ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020 που δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020, με τις οποίες τροποποιήθηκαν διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν.... Περισσότερα »