ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Θεσμικό Πλαίσιο, Οργάνωση, Λειτουργία, Πρωτόκολλα Διαδικασιώνσε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας Δευτέρα και Τετάρτη, 25 και 27 Ιανουαρίου 2021, 16:00 – 19:20 Το νέο αυτό... Περισσότερα »

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων από το ΕΙΑΣ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας Τρίτη και Πέμπτη, 19 και 21 Ιανουαρίου 2021, 16:00 – 19:20 Το Ασφαλιστικό και οι Συντάξεις αποτελούν έντονο μέρος της  διαχρονικής... Περισσότερα »

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων,Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτώνσε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας. Δευτέρα και Τετάρτη, 18 και 20 Ιανουαρίου 2021, 16:00 – 19:20 Περιγραφή και Θεματολογία Τα... Περισσότερα »

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας. Τρίτη και Πέμπτη, 24 & 26 Νοεμβρίου 2020, 16:00 – 19:20 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει... Περισσότερα »

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σαςΤρίτη και Πέμπτη, 13 και 15 Οκτωβρίου 2020, 16:00 – 19:20 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών... Περισσότερα »

Σεμινάριο ασφαλίσεων μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο-ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ- σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας . Τρίτη και Πέμπτη, 6 και 8 Οκτωβρίου 2020, 16:00 – 19:20 Το Ελληνικό Ινστιτούτο... Περισσότερα »

ERGO Ασφαλιστική: εξειδικευμένα διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια (webinars) για τους Συνεργάτες της

H ERGO Ασφαλιστική, πιστή στην αρχή της για τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στην υποστήριξη και ανάπτυξη του θεσμού της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, συνεχίζει ακόμα και μέσα στις αντίξοες συνθήκες που... Περισσότερα »

Ο ΣΕΜΑ διοργανώνει e-σεμινάρια επανεκπαίδευσης – επαναπιστοποίησης

Διαδικτυακά σεμινάρια επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης αποκλειστικά για τα μέλη του, σχεδιάζει να διοργανώσει και φέτος ο ΣΕΜΑ. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τη Generali και θα προσφερθούν στο σύνολό τους... Περισσότερα »

Σεμινάριο ασφαλίσεων ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Όλοι ζούμε και εργαζόμαστε, πλέον, στην ψηφιακή εποχή και έχουμε αντιληφθεί, στο σύνολο των διαστάσεών τους, τις επιδράσεις και τις εφαρμογές της ψηφιακής επανάστασης στο περιβάλλον μας, προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό, οικονομικό και... Περισσότερα »

EIΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομαδικών ασφαλίσεων και αξιολόγησης κινδύνων

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 12 Μαΐου, έως και την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020, 16:00 – 19:20 Οι... Περισσότερα »