Εξειδικευμένα προγράμματα Νομικής Προστασίας από την D.A.S Hellas: Λογιστές – Φοροτεχνικοί

Η D.A.S. Hellas γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 3842/2010 αναφορικά με τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς έχει καταρτίσει ένα «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Λογιστών Φοροτεχνικών». Ποιοί καλύπτονται;... Περισσότερα »