Ο Όμιλος ΟΤΕ ψηφιακοποιεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου

Ένα σύνθετο και απαιτητικό ICT έργο υψηλής τεχνολογίας που εκσυγχρονίζει όλες τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας  Πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες και τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία Yψηλή εξειδίκευση του Ομίλου ΟΤΕ σε έργα... Περισσότερα »