Ετικέτες :Aσφαλιστική

Με ισχυρά όπλα την Παγκόσμια Τεχνογνωσία, Ευελιξία, Ποιότητα και Ετοιμότητα η ΜеtLife προχωράει το 2017

Η MetLIfe πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες με επιτυχία την ετήσια εταιρική της εκδήλωση, παρουσία όλων των συνεργατών του Agency απ’ όλη την Ελλάδα.
Η ΑΧΑ επενδύσει στην ανάπτυξη ασφαλιστικών λύσεων μέσα από την πρωτοβουλία «Αναπτυσσόμενοι Πελάτες»

Παρά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα, οι πληθυσμοί χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων παραμένουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστοι.
Ευρωπαϊκή Πίστη : Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €0,10 ανα μετοχή από την Συνέλευση των Μετόχων

Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2016 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος €0,10 ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική…