Ασφάλιση Πιστώσεων: Το Ιδανικό Εργαλείο για πετυχημένο Risk Management

Ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Ασφάλιση Πιστώσεων: Το Ιδανικό Εργαλείο για πετυχημένο Risk Management» οργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), στο πλαίσιο των εργασιών του MONEY SHOW 2015 στην Θεσσαλονίκη, με την... Περισσότερα »

Οικονομική Έρευνα Atradius: Πρόβλεψη περιστατικών αφερεγγυότητας στην Ευρωζώνη

Οι οικονομικές συνθήκες στην Ευρωζώνη εξακολουθούν να είναι δυσμενείς με τα περιστατικά αφερεγγυότητας να κυμαίνονται κατά μέσο όρο ακόμη 70% υψηλότερα από το 2007. Περισσότερα »

Τα οφέλη της μείωσης της ισοτιμίας του ευρώ

Στα οφέλη από την μείωση της ισοτιμίας του ευρώ αναφέρεται μεταξύ άλλων η έρευνα της Atradius που δημοσιεύεται στο Newsletter του μηνός Ιανουαρίου . Περισσότερα »

Atradius Market Monitor τεύχος Οκτωβρίου

Το ηλεκτρονικό τεύχος του Οκτωβρίου, του περιοδικού μας Atradius Market Monitor σχετικά με την ανασκόπηση και την ανάλυση της αγοράς εστιάζει στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, στις ακόλουθες αγορές: Περισσότερα »

Atradius Σε υψηλά επίπεδα ο κίνδυνος αφερεγγυότητας στην Ευρώπη

Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή έναντι της συναλλακτικής συμπεριφοράς των Οφειλετών. Περισσότερα »

Atradius Υψηλό ποσοστό στα ανεξόφλητα τιμολόγια των επιχειρηματικών συναλλαγών

Σύμφωνα με την έρευνα Atradius Payment Practices Barometer, στη Δυτική Ευρώπη κατά μέσο όρο το 37,6% της συνολικής αξίας των εισπρακτέων προερχόμενο από επιχειρηματικές συναλλαγές δεν πληρώθηκε εγκαίρως, με το 4,9% αυτού... Περισσότερα »

Atradius :H μεγαλύτερη πρόκληση για την κερδοφορία των επιχειρήσεων το τρέχων έτος

Η έρευνα May 2014 Atradius Payment Practices Barometer που καλύπτει συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων στη Δυτική Ευρώπη αναδεικνύει το γεγονός πως στο πλαίσιο μιας συνολικής αναπροσαρμογής της οικονομίας, η οποία... Περισσότερα »

Atradius: Εστιάζοντας στην αγορά της Ελλάδας

Τρέχοντα οικονομικά στοιχεία και προβλέψεις, εξέλιξη περιστατικών αφερεγγυότητας , η θέση του τμήματος οικονομικής ανάλυσης της Atradius. Περισσότερα »

Ιταλία : Παραμένει η πίεση για διεθνή ανταγωνιστικότητα

Οικονομοτεχνική ανάλυση της Atradius η οποία εκπονήθηκε από τους οικονομικούς της αναλυτές σχετικά με τα τρέχοντα οικονομικά δρώμενα καθώς και τις προβλέψεις για την οικονομία της Ιταλίας. Περισσότερα »

Atradius :H ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πολωνία

Οικονομοτεχνική ανάλυση της Atradius η οποία εκπονήθηκε από τους οικονομικούς της αναλυτές σχετικά με τα τρέχοντα οικονομικά δρώμενα καθώς και τις προβλέψεις για την οικονομία της Πολωνίας. Περισσότερα »