Ετικέτες :AXA

Η ΑΧΑ επενδύσει στην ανάπτυξη ασφαλιστικών λύσεων μέσα από την πρωτοβουλία «Αναπτυσσόμενοι Πελάτες»

Παρά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα, οι πληθυσμοί χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων παραμένουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστοι.
«Εν αρχή, εσύ» σε ευθυγράμμιση με την φιλοδοξία της ΑΧΑ να αποτελεί μια «Εταιρεία συνοδοιπόρο του πελάτη»

«Εν αρχή, εσύ» ήταν το θέμα του ετήσιου Συνεδρίου Πωλήσεων της ΑΧΑ, στη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκε η στρατηγική της Εταιρείας να θέτει στο…