Στο 9,4% η μέση καθαρή απόδοση των επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλειες σύμφωνα με την EIOPA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε την Έκθεσή της για το κόστος και τις προηγούμενες επιδόσεις, η οποία παρέχει μια επισκόπηση των αποδόσεων και του κόστους των ασφαλιστικών και... Περισσότερα »

Σε εθνικές πρωτοβουλίες για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση και την ψηφιοποίηση προτρέπουν οι εποπτικές αρχές

Οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA – ESAs) δημοσίευσαν  μια κοινή θεματική έκθεση για τις εθνικές πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για την ψηφιοποίηση, με έμφαση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και... Περισσότερα »

“Βροχή” οι κυρώσεις στη Γερμανία για παραβιάσεις της IDD …καμία στην Ελλάδα !

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε την τρίτη ετήσια έκθεσή της για τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα που επιβλήθηκαν το 2021 από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (ΕΑΑ) βάσει... Περισσότερα »

Μεγάλο κενό στην ασφαλιστική προστασία από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη διαπιστώνει η EIOPA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε ένα πίνακα ελέγχου ο οποίος απεικονίζει το κενό ασφαλιστικής προστασίας για φυσικές καταστροφές σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το εργαλείο είναι το πρώτο... Περισσότερα »

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους κινδυνεύει από φτώχεια λόγω γήρατος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Συνταξιοδότησης” που διοργανώνει η Ένωση  των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιριών της Ευρώπης (Ιnsurance Europe ) από 28 Νοεμβρίου  έως 2 Δεκεμβρίου 2022 Σε σχετική ανάρτηση στο... Περισσότερα »

Η EIOPA για τα στρες τεστ στις ασφαλίσεις για τους διαδικτυακούς κινδύνους

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε ένα  κείμενο συζήτησης σχετικά με τις μεθοδολογικές αρχές των δοκιμών ακραίων καταστάσεων (στρες τεστ) για τις  ασφαλίσεις των κινδύνων στο  κυβερνοχώρο. Αυτό το... Περισσότερα »

Ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου εν μέσω υψηλών μακροοικονομικών κινδύνων και κινδύνων της αγοράς

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε την περασμένη Παρασκευή  τον Πίνακα Ελέγχου Κινδύνων με βάση τα στοιχεία του Solvency II από το δεύτερο τρίμηνο του 2022.  Οι εκτιμήσεις της... Περισσότερα »

Θεσμική συνάντηση εργασίας της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. με την πρόεδρο της E.I.O.P.A.

Θεσμική συνάντηση εργασίας και γνωριμία με την νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (Ε.Ι.Ο.P.A.-Εuropean Insurance and Occupational Pensions Authority) κα Petra Hielkema πραγματοποίησε την Τετάρτη 12.10.2022 η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) στα... Περισσότερα »

Η EIOPA για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών εταιριών και των συνταξιοδοτικών ταμείων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) έχει καθορίσει τη στρατηγική της για την περίοδο 2023 – 2026, που συνοψίζεται ως εξής:  Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις λόγω της απρόκλητης εισβολής της... Περισσότερα »

Δήλωση της EIOPA για εξαιρέσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα σε σχέση με κινδύνους που προκύπτουν από συστημικά γεγονότα

Καθώς η συχνότητα των συστημικών συμβάντων αυξάνεται, υπάρχει ο κίνδυνος τα ασφαλιστικά προϊόντα που τα καλύπτουν να καταστούν μη προσιτά ή μη διαθέσιμα. Τα παραπάνω επισημαίνει δήλωση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής για... Περισσότερα »