Ετικέτες :Interamerican

Υπηρεσίες Βοήθειας σε 225.289 περιστατικά από την Interamerican, το Α εξάμηνο

Η πολιτική της INTERAMERICAN για ουσιαστική παρουσία στην καθημερινότητα των ασφαλισμένων της βρίσκει χαρακτηριστική έκφραση στις υπηρεσίες Βοήθειας. Η εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο…
Οι Financial Planners της Interamerican κάνουν τη διαφορά στο Δίκτυο Πωλήσεων

Το μοντέλο του σύγχρονου Ασφαλιστικού Συμβούλου της INTERAMERICAN είναι εστιασμένο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ευρυφασματική υποστήριξη των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη. Σε…
Πρότυπο εταιρικό Δίκτυο Πωλήσεων και 300 νέοι συνεργάτες

Στη βιώσιμη ανάπτυξη του αποκλειστικής συνεργασίας εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων (Agency) είναι προσηλωμένη, με σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης που υλοποιείται κατά την τελευταία τριετία, η…
Νέα προϊόντα Ασφαλίσεων Ζωής από την Interamerican

Ανταποκρινόμενη στις ασφαλιστικές ανάγκες και συγκυριακά στις ιδιαίτερες, περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των πολιτών, όπως αυτές διαμορφώνονται στο σύγχρονο περιβάλλον, η INTERAMERICAN διαθέτει στην αγορά…