Τι σημαίνει ο όρος Open Insurance (ανοικτή ασφάλιση) και τι πρέπει να γνωρίζεις

Το Open Insurance αναφέρεται σε μια προσέγγιση στον τομέα των ασφαλίσεων που επιδιώκει τον ανοιχτό και διαφανή χειρισμό των ασφαλιστικών δεδομένων και των υπηρεσιών μεταξύ διαφόρων φορέων. Είναι μια έννοια που αντλεί... Περισσότερα »