Ευρώπη Ασφαλιστική: Νέο σύγχρονο πρόγραμμα ασφάλισης Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης

Η Ευρώπη Ασφαλιστική πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά διαχρονικά με προνόμιο το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της και την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της  και στην ασφάλιση εξειδικευμένων κινδύνων. Με στόχο την διασφάλιση της εύρυθμης... Περισσότερα »