Η KPMG απέσπασε τη διάκριση «Winner’s Circle» στην έκδοση 2018 HfS Blueprint: έξυπνη ανάλυση δεδομένων (smart analytics)

Στην πρόσφατη έκδοση HfS Blueprint Report, Smart Analytics, η KPMG International αναγνωρίστηκε ως κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών στην Έξυπνη Ανάλυση Δεδομένων (εφεξής smart analytics), λαμβάνοντας τη διάκριση «Winner’s Circle». Από τους εννέα παρόχους... Περισσότερα »