Ασφαλιστικές Μεσιτικές Εταιρίες

AMT ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΑΟΝ GREECE ΑΕ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ
ΑΜΥΝΑ ΕΠΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – DAEDALUS LIFE
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ- ΒΝΤ INSURANCE BROKERS
BRITISH PROVIDENCE AE
BROKINS ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ
COMERGON AE
KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY
WILLIS TOWERS WATSON ΕΛΛΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ
ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΕ
EΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΥ
ΕΛΠΑ ΑΕ
ΕΛΥΖΕ ΑΕ
ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑEMA
EUROBROKERS AE
EUROMARE AE
EUROPROTECTION ΑΕ
EXECUTIVE AE
EXPERT ΕΠΕ
WILLIS TOWERS WATSON NET TRUST ΕΛΛΑΣ ΑΕ
INFOTRUST AE
ΝΝ ΕΑΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ
ΚΟΥΪΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ
ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΕ
MARSH EΠΕ
ΜΑΡΤΕΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΜΕGA INSURANCE BROKERS AE
ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ ΑΕ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ
ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΑΕ
NAK INSURANCE BROKERS LTD
GLOBALIS ΑΕ
ΝΙΜΑ ΑΕ
NOBILIS ΕΠΕ
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΠΕ
OMIKΡΟΝ ΑΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕ
ΠΕΝΚΟ ΑΕ
ΠΟΛΑΡΙΣ ΕΠΕ
POST INSURANCE BROKERAGE ΑΕ
PRIMARY LINK ΑΕ
ΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ
NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ
ΣΙΓΜΑ ΑΕ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ
TE-TΡAΣΤ ΑΕ
U.I.S. AE
ΦΙΛΗΣ ΕΠΕ
ΦΟΥΤΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
VESTER ΑΕ
ΩΜΕΓΑ ΑΕ
GLOBALNET LTD
CARPENTER TURNER S.A.
AMIΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CONSENSUS INSURANCE SERVICES ΕΕ
Ι. ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ – Μ. ΓΕΩΡΓΑΡΟΥΔΗ ΟΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΔΡΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ
ΓΚΡΙΝΓΟΥΝΤΣ ΕΠΕ
KAΠΟΥΑΝΟ ΑΕ
MONEY MARKET AE
REAL ΑΕ
PREMIUM BROKERS AΕ
ΔΡΑΚΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΠΕ
MY NET
ΔΙΟΝ ΟΕ
CROMAR INSURANCE BROKERS LTD
ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ
DYNAMIC INSURANCE NETWORK “DIN”
THREE SIXTY ΙΚΕ
ΑΝΤΕΡΜΑΤ ΕΠΕ
DAES LONDON MARKET INSURANCE BROKERS IKE
3Ρ INSURANCE BROKERS IKE
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΟΣ
THESIS BROKERS – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ
ZIA INSURANCE
Ν.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ
IQ QUALITY BROKERS ΕΠΕ
ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ

Σημείωση : Ο κατάλογος αυτός δημιουργήθηκε με βάση το μητρώο μελών του ΣΕΜΑ , όπως είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (κλικ εδώ).