Ελληνική εφαρμογή τηλεματικής για την οδική συμπεριφορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Ελληνική τεχνολογική εταιρία που εξειδικεύεται σε λύσεις τηλεματικής και αναλύσεις οδηγικής συμπεριφοράς OSEVEN θέτει υποψηφιότητα στα European FinTech Awards 2016. Περισσότερα »