Ασφαλιστικές εταιρείες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα από το 1891 μέχρι και σήμερα (Μέρος Τρίτο-Τελευταίο)

Μια ενδιαφέρουσα αναφορά στις ασφαλιστικές εταιρίες που ιδρύθηκαν, λειτούργησαν ή και λειτουργούν ακόμη στην Ελλάδα, από το 1891 έως και σήμερα

Δείτε το τρίτο και τελευταίο  μέρος

61) «ΕΥΡΩΠΗ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών, ιδρύθηκε το 1985 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

62) «GENERALI» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών ζωής, με έτος ίδρυσης το 1986 και ιδρυτές την ASSICURAZIONI GENERALI SpA ασφαλιστική εταιρεία Ιταλίας και την Τράπεζα Πίστεως. Πήρε τα χαρτοφυλάκια της ASSICURAZIONI GENERALI που βρισκόταν στην Ελλάδα και της εταιρείας Εμπορικής που αφορούσαν τις ασφαλίσεις ζωής.

63) «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» Πρόκειται για ανώνυμη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ζωής και υγείας, με έτος ίδρυσης το 1987, ιδρυτή την Αγροτική γενικών ασφαλειών και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής και ασθένειας.

64) «ΑΚΜΗ» Πρόκειται για ανώνυμη ελληνική εταιρεία ασφαλίσεων κατά ζημιών, με έτος ίδρυσης το 1987 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

65) «ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλιστική ελληνική ζωής, με έτος ίδρυσης το 1987, με ιδρυτές επαγγελματίες ασφαλιστές και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής και υγείας

66) «ΑΚΜΗ ΖΩΗΣ» Πρόκειται για ελληνική ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία ζωής , με έτος ίδρυσης το 1988 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής.

67) «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών κατά ζημιών, με έτος ίδρυσης το 1988, ανέλαβε τις ασφαλίσεις κατά ζημιών και η EAGLE STAR και ο Παλαιολόγος είναι μέτοχοι.

68) «ΙΝΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών ζωής, με έτος ίδρυσης 1988, ιδρυτές 150 μετόχους, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής και προέλευση έχει την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΛΕ.

69) «ΝΟΡΝΤΣΤΕΡΝ ΚΟΛΟΝΙΑ ΕΛΛΑΣ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1988 αφού έκλεισαν τα υποκαταστήματα NORDSTERN ALLGEMEINE και COLONIA VAG. Ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.  

70) «ΝΟΡΝΤΣΤΕΡΝ ΚΟΛΟΝΙΑ ΕΛΛΑΣ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλίσεων ζωής, με έτος ίδρυσης το 1988 αφού έκλεισε το υποκατάστημα NORDSTERN LEBEN VAG και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής.

71) «ΣΒΑΙΤΣ ΛΑΙΦ» Πρόκειται για ανώνυμη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ζωής, με έτος ίδρυσης το 1988 όταν η Δωρική ασφαλιστική άλλαξε και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής.

72) «ΣΙΤΙ ΛΑΙΦ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία ζωής, με έτος ίδρυσης το 1988 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής.

73) «ΕΥΡΩΓΚΡΟΥΠ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική και αντασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1989 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

74) «ΕΥΡΩΣΤΑΡ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία κατά ζημιών, με έτος ίδρυσης το 1989 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

75) « ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΓΙΟΥΝΟΙΝ ΛΑΙΦ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών ζωής, με έτος ίδρυσης το 1989 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής.

76) «LE MANS VIE» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία ζωής, με έτος ίδρυσης το 1989 και ανήκει στις εταιρείες LES MUTUELLES DU NAS ASSURANCE. Πήρε το χαρτοφυλάκιο της ΑΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΛΟΫΔ που αφορά τις ασφαλίσεις ζωής με τις οποίες και ασχολήθηκε.

77) «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ- VICTORIA» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία ζημιών, με έτος ίδρυσης το 1989 και τόπο την Θεσσαλονίκη ως ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΑΕ ΖΗΜΙΩΝ. Όταν την πήρε η εταιρεία ασφαλίσεων της Γερμανίας VICTORIA πήρε την ονομασία του τίτλου και ασχολήθηκε με τις ασφαλίσεις ζημιών.

78) «ΣΚΟΠΛΑΙΦ» Πρόκειται για ανώνυμη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ζωής, με έτος ίδρυσης το 1989, με ιδρυτή την SCOΤTISH PROVIDENT ασφαλιστική της Βρετανίας και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής.

79) «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» Πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία ζημιών, με έτος ίδρυσης το 1990, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών με εξαίρεση τα αυτοκίνητα και είχε βασικό μέτοχο τον Π.Ψωμιάδη.

80) «UNIVERSAL LIFE ΕΛΛΑΣ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία ζωής, με έτος ίδρυσης το 1990. Το όνομα αυτό το απέκτησε όταν η UNIVERSAL LIFE Κύπρου εξαγόρασε την Ελληνική Πίστη και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής.

81) «ΛΑΪΚΗ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία ζωής, με έτος ίδρυσης το 1990, με ιδρυτή την Λαϊκή Ασφαλιστική και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής.

82) «ALLIANZ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1991 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών. Βασικοί μέτοχοι είναι η RAS και η ALLIANZ Γερμανίας.

83) «ALLIANZ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλίσεων ζωής, με έτος ίδρυσης το 1991 και ανέβαλε τις ασφαλίσεις ζωής. Βασικοί μέτοχοι η RAS και η ALLIANZ Γερμανίας.

84) «ΑΜΥΝΑ» Πρόκειται για ελληνική ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1991 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις γενικών ασφαλίσεων. Ιδρυτές είναι ο Σ.Κόκκαλης, ο Κ.Φαρμάκης, ο Κ.Δημητριάδης.

85) «GENERALI HELLAS» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλίσεων ζημιών, με έτος ίδρυσης το 1991 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών. Με βασικούς μετόχους την τράπεζα Πίστεως και την ASSICURAZIONIGENERALI SpA.

86) «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών κατά ζημιών, με έτος ίδρυσης το 1991 και ανέλαβε τις γενικές ασφαλίσεις. Βασικοί μέτοχοι είναι η Ευρωπαϊκή πίστη και ο Χρ.Γεωργακόπουλος.

87) «ΙΝΤΕΡΕΛΛΑΣ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία βοήθειας και ζημιών, με έτος ίδρυσης το 1991 και τόπο τη Θεσσαλονίκη και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών και βοήθειας.

88) «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» Πρόκειται για ελληνική εταιρεία ασφαλίσεων βοήθειας, με έτος ίδρυσης το 1991 ως INTERASSISTANCE και μετά πήρε την ονομασία του τίτλου. Μέτοχοι η INTERAMERICAN ζωής και INTERAMERICAN ζημιών.

89) «ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1997, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

90) «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΑΙΦ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών ζωής, με έτος ίδρυσης το 1991 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής.

91) «ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1991 από την METROLIFE Ζωής και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

92) «ΕΞΠΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1992 όταν η EXRPESS SERVICE Α.Ε. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ έγινε ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΠΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ.

93) «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1992 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών και οδικής προστασίας. Η INTERAMERICAN ελληνική εταιρεία ασφαλιστική βοήθειας και η INTERAMERICAN ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ζημιών.

94) «ΠΕΡΣΟΝΑΛ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1992 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

95) «ΦΑΟΥ ΝΤΕ ΦΑΟΥ- ΛΕΜΠΕΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ» Πρόκειται για ανώνυμη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ζωής, με έτος ίδρυσης το 1992 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής. Ο Αθ.Σακελλάριος και ο Μαλλιωτάκης είναι μέτοχοι.

Πηγή: http://apothetirio.teiep.gr

Όπως παρουσιάζονται σε πτυχιακή εργασία με θέμα ΘΕΜΑ: “Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”  από τον ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΟ και ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΜΠΑΡΤΖΙΩΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Ασφαλιστικές εταιρείες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα από το 1891 μέχρι και σήμερα (Μέρος Πρώτο)

Ασφαλιστικές εταιρείες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα από το 1891 μέχρι και σήμερα (Μέρος Δεύτερο)Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *