Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη Jet Ski και Φουσκωτών με γάστρα

Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη  Jet Ski και Φουσκωτών με γάστρα

H GENERAL COVER INSURANCE BROKERS , παρουσιάζουν την Πλήρη Κάλυψη Jet Ski καθώς και Πλήρη κάλυψη Φουσκωτών με γάστρα. Η κάλυψη περιλαμβάνει εκτός των υποχρεωτικών εκ του νόμου καλύψεων ,
Κλοπή
Φωτιά
Ίδιες ζημιές
Κάλυψη του τρέιλερ
Βύθιση
Έκρηξη
Βανδαλισμό
Κάλυψη εξοπλισμού
Κάλυψη μηχανημάτων
Κάλυψη προσωπικών αντικειμένων

Έξοδα του ασφαλισμένου για την πρόληψη και την μείωση της ζημιάς έως 20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου .
Παγκόσμια κάλυψηPost Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *