Πότε είναι νόμιμη η αγωγή στην Ελλάδα για τροχαίο στην αλλοδαπή με ζημιωθέν ελληνικό όχημα

Νόμιμα ενάγεται ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων ο εκπρόσωπος ζημιών και αντίκλητος στην Ελλάδα της ασφαλίζουσας το αλλοδαπό όχημα Ιταλικής Ασφαλιστικής Εταιρίας, σύμφωνα με δικαστική απόφαση.

  • Απορρίφθηκε ένσταση  για έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης της  εναγόμενης Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρίας εκπροσώπου ζημιών και αντικλήτου της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας  
  • Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι αρμόδιο μόνο για ατυχήματα με στοιχεία αλλοδαπότητας στην Ελληνική Επικράτεια

Το ένδικο τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στην Φλωρεντία της Ιταλίας, με συνέπεια τις υλικές ζημίες του Ελληνικού Τουριστικού Λεωφορείου από αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ιταλικού ΙΧΕ αυτοκινήτου ασφαλισμένου στην ιταλική ασφαλιστική εταιρία, για λογαριασμό της οποίας ενεργεί στην Ελλάδα η εναγομένη ασφαλιστική εταιρία.

Κρίθηκε ότι σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν. 4364/ 2016, ο αντιπρόσωπος ζημιών, που επιλέγεται από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, ιδιότητα την οποία δεν αρνείται ότι φέρει η εναγομένη ως προς την ανωτέρω ιταλική εταιρεία, μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της και διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να εκπροσωπεί την ασφαλιστική επιχείρηση έναντι των ζημιωθέντων με μόνιμη κατοικία σε αυτό το κράτος-μέλος από αυτοκίνητα που έχουν συνήθη τόπο στάθμευσης στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος και είναι ασφαλισμένα σε εγκατεστημένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ώστε να ικανοποιεί ολοσχερώς τις αξιώσεις τους. Όσον αφορά τις επαρκείς εξουσίες που πρέπει να διαθέτει ο αντιπρόσωπος ζημιών για να εκπροσωπεί την ασφαλιστική επιχείρηση έναντι των ζημιωθέντων, ετέθη προδικαστικό ερώτημα σχετικά με το ποια έννοια έχει η έκφραση «επαρκείς εξουσίες» ή άλλως μέχρι που εκτείνονται και αν εμπεριέχουν και την εξουσία του αντικλήτου. Το ανωτέρω, κρίσιμο και για την παρούσα υπόθεση νομικό ζήτημα, κρίθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο με την με αριθμό 2013/C344/55 απόφαση του έκρινε ότι «στις ελάχιστες εξουσίες που πρέπει να διαθέτει ο αντιπρόσωπος ζημιών είναι αυτή του αντικλήτου, εφ’ όσον συμφωνεί και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς ακόμη και ενώπιον της έδρας των ημεδαπών δικαστηρίων».

Συνεπώς απορριπτέα η ένσταση της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας περί ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης αυτής για τον λόγο ότι ενάγεται ως εκπρόσωπος ζημιών και αντίκλητος της ιταλικής ασφαλιστικής εταιρείας, αντί για το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, το οποίο είναι εκ του νόμου αντίκλητος της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι αρμόδιο μόνο για ατυχήματα με στοιχεία αλλοδαπότητας εντός της ελληνικής επικράτειας

Περισσότερα  στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  που δημοσιεύεται η απόφαση Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *