Συνεργασία με τον όμιλο εταιριών Supportgroup, Qatar Insurance και Qbrokers ξεκίνησε η κ. Φωτεινή Νικητέα

Συνεργασία με τον όμιλο εταιριών Supportgroup, Qatar Insurance και Qbrokers ξεκίνησε η  κ. Φωτεινή Νικητέα

Συνεργασία με τον όμιλο Supportgroup , Qatar Insurance και Qbrokers ξεκίνησε από τις αρχές Νοεμβρίου 2017 η σύμβουλος ανάπτυξης κ Φωτεινή Νικητέα.
Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία στα πλαίσια της ανάπτυξης του ομίλου, που δραστηριοποιείται στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και εκπροσωπεί στην Ελλάδα την Qatar InsurancePost Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *